Z dniem 17 czerwca 2017 roku, weszły nowe przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów. Do tej pory, zgoda gminy na wycinkę drzew na własnej posesji nie była potrzebna. A więc jak legalnie ściąć drzewo, jeśli jest to konieczne? Od dnia wejścia ustawy, właściciele prywatnych posesji nie będą mogli wycinać swoich drzew, jeśli nie będzie to miało związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, chyba że zgłoszą swoją chęć do urzędu gminy, a wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Jak legalnie wyciąć drzewo?

Pozwolenie na wycinkę drzew nie jest jedyną rzeczą, jaka się zmieniła. Weszło w życie także rozporządzenie dotyczące wysokości opłat za ścięcie drzew i krzewów. Zmiana ta obejmuje także wysokość kar za nieprzestrzeganie obowiązującego regulaminu.

Informacja, która może niektórych podnieść na duchu, to, że zezwolenie na wycinkę drzew nie jest wymagane, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza wartości:

  • 80 cm dla gatunków takich jak topola, wierzba, klon jesionolistny, klon srebrzysty,
  • 65 cm dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego,
  • oraz 50 cm dla wszystkich innych gatunków.

Pozwolenie na wycinkę drzew nie jest też konieczne w przypadku

  • krzewów rosnących w skupisku o maksymalnej powierzchni 25 m²,
  • wszelkich roślin złamanych przez działanie czynników naturalnych, na skutek wypadków lub katastrof,
  • usuwaniu drzew lub krzewów w celu przywrócenia nieużytkowanego gruntu użytku rolniczego.

rębak do drewnaWycinanie drzewa owocowego

A jak legalnie ściąć drzewo owocowe? W tym wypadku, pozwolenie na ścięcie drzewa nie jest wymagane. Istnieje całkowita swoboda w dziedzinie usuwania drzew owocowych, jeśli tylko nie rosną one na obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub na terenach przeznaczonych do zwiedzania, np. bulwarach, czy też dworkach. Przy domach prywatnych, na posesjach, ogrodach, działkach i własnych sadach lub innych terenach upraw, pozwolenie na wycinkę drzew owocowych jest niepotrzebne.

Wymagania formalne na wycinkę drzew absolutnie nie mają na celu utrudnić nikomu życia. Ustawa ma na celu ochronę zieleni i zapobieganie masowej wycince drzew w naszym kraju. Poprzednie przepisy, pozwalające na ścinanie każdego rodzaju i grubości drzew, sprawiły, że częstotliwość ścinki wzrosła, znacznie pomniejszając ilość drzew w Polsce, nawet tych dużych i wiekowych, stanowiących własność publiczną. Jest to nie tylko po prostu smutne, ale też szkodliwe, biorąc pod uwagę aktualny stan środowiska naturalnego, które jest stale zagrożone przez działalność człowieka. Dlatego przed przystąpieniem do wycięcia drzewa na posesji, warto przemyśleć tę decyzję, zapoznać się z obowiązującym regulaminem i poczekać na pozwolenie na ścięcie drzewa, aby uniknąć niepotrzebnej kary pieniężnej.

Rębaki do drewna

Już ścięte drzewo wymaga uporządkowania. Doskonałym pomysłem jest wykorzystanie go w celu przygotowania opału na zimę do pieca czy kominka. Grube pnie będą wymagały wykorzystania piły mechanicznej, natomiast w przypadku gałęzi i pni cieńszych drzew doskonale sprawdzą się rębaki do drewna.

Kiedy można wyciąć drzewo na działce?